Medziľudské vzťahy – najsilnejšie dojmy

Naše vzťahy s okolím sú vo všeobecnosti veľmi pozitívne. Sme optimisti, sme priateľskí, príjemní a otvorení (pri všetkej skromnosti, samozrejme :)). Tak sa správame k ľuďom okolo seba a ľudia sa tak na oplátku správajú k nám. V Thajsku to nebolo výnimkou. Dali sme si záležať na tom, aby sme o ich mentalite niečo vedeli a nedopúšťali sa zbytočných faux pas. Vieme, že v Thajsku je nevhodné prejavovať silné, hlavne negatívne, emócie na verejnosti. Nie je vhodné zvyšovať hlas, hádať sa, hlasno riešiť konfliktné situácie – vtedy v očiach ostatných strácate tvár a rešpekt. Continue reading “Medziľudské vzťahy – najsilnejšie dojmy”